• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

Co nám druzí zrcadlí? Je skutečně nepřítel naším zrcadlem? Tak trochu jiný pohled na princip zrcadlení.

Zveřejněno: úterý 30. říjen 2018 16:30

399884 355341477812006 1021973913 nŘíká se, že nepřítel je naším zrcadlem. Že vlastnosti, které na druhém nesnášíme, často sami v sobě máme. Dlouho jsem tuto tezi ze všech stran zkoumala, cítila jsem, že jádro bude pravdivé - že nám to, co nás na druhých štve, něco zrcadlí. Nicméně nesouhlasím s tím, že bychom onou nepříjemnou vlastností, ať už jde o cokoliv, museli sami disponovat.

Po letech pozorování jsem naopak vysledovala, že to, co nám na druhých nejvíce vadí, bývá vlastnost, kterou nemáme a potřebujeme si v harmonické formě osvojit. Proč píšu v harmonické formě? Ego má tendence nepřijatou vlastnost zveličovat. Například člověka, který je sebevědomý a schopný sebeprosazení mohu vnímat jako arogantního. Nicméně v očích stejně sebevědomého člověka může být tento jedinec vnímán jako naprosto normální. Naopak nejvíce bude dotyčný vadit těm, kteří si vůbec nevěří! Tímto způsobem se domnívám, že nám druzí nastavují zrcadlo. Proto také lidé, kteří se silně podhodnocují, přitahují ty, kteří mají tendence je zneužívat. Ženy se silnější mužskou energií přitahují muže se silnější ženskou energií. Žárliví a nejistí muži přitahují partnersky nestabilní ženy. Je však na obou, zda skrze nutné interakce procitnou a změní přístup. Protichůdné vlastnosti, které je potřeba zpracovat, se zkrátka přitahují jako magnet, a to především v blízkých vztazích – s partnerem, rodiči, dětmi.

 

Které vlastnosti vadí na druhých nejvíce vám? Udělejte si revizi.
Kdybyste vlastnosti, která vás dráždí, ubrali na intenzitě, jak byste ji nazvali? Disponujete takto upravenou vlastností vy sami? Neříká vám vaše zrcadlo, na čem je potřeba zapracovat? Věřím tomu, že chceme-li změnit svůj život k lepšímu, měli bychom začít u sebe. Mnohé v našem okolí se změní, když my sami upravíme to, co nás v duši tlačí, co touží být transformováno, propuštěno, odpuštěno.


Namísto ukazování prstem na druhé se nejprve podívejme sami do sebe.

  • Vadí vám flákání se? Vlastnost, kterou by šlo v mírnější, snesitelnější formě vidět jako schopnost odpočívat, schopnost být v přítomném okamžiku? Dovolíte si odpočívat a jen tak být? Nezaložili jste svou sebelásku, sebepřijetí, na výkonech?
  • Vadí vám lidská hloupost, tedy nevzdělanost? A nelpíte až příliš na svých vědomostech? Dovolíte si nevědět? Umíte přiznat, že něco nevíte, bez pocitu selhání či nedostatečnosti?
  • Vadí vám, když někdo mění názory? A nelpíte až příliš na těch svých? Nezanedbáváte své city, které často mění naše původní postoje či rozhodnutí?

 

Pro zajímavost si můžete sepsat veškeré vlastnosti, které vás vytáčí a popřemýšlet, co vám tímto nepřijetím chce duše říct.

 

Je vždy nepřijatá vlastnost naším zrcadlem?
Existují vlastnosti, které vadí většině lidem a nemusí mít se zrcadlením nic společného. Například lhaní, nespolehlivost, nedochvilnost, pomluvy, přetvářka. Pak je třeba podívat se za tuto vlastnost, nacítit se na její pozadí, příčinu vzniku. Pokud druhý například lže nebo se přetvařuje, co tím získává? Proč nemá odvahu mluvit pravdu? Proč nemá odvahu ukázat pravou tvář? Šťastní lidé nemají potřebu páchat zlo a odsuzování těžko přispěje k pozitivní změně. V tomto případě patrně nepomůže nic jiného než přijetí dané situace nebo otevřená, leč asertivní konfrontace s majitelem nelibé vlastnosti. Pakliže člověk projeví upřímný zájem o druhého, ač je jeho konání pro nás těžko pochopitelné a nepříjemné, mnohdy může být překvapen skutečnými příčinami jeho chování.