Síla přírody

Tento obraz byl namalován z úcty k přírodě. Probouzí lásku k Zemi a úctu k přírodním živlům. Nabádá k tomu, abychom přírodě naslouchali.

Afirmace obrazu:

Příroda nepotřebuje nás, to my potřebujeme přírodu. Děkuji Ti, matičko Země, že jsi mým domovem! Cítím Tě. Ctím Tě. Miluji Tě.

Enkaustika, A4 formát, s rámem a paspartou celkem 30 x 40 cm.

1 500,00 Kč