Štír - transformace sexuality

Síla Štíra vyvěrá ze sexuality a silných emočních prožitků. Pokud se do něčeho, co jej opravdu zajímá, pustí, činí tak mnohdy až s obdivuhodnou vášní. Vášeň mu pomáhá dosahovat mimořádných výsledků.

Štír se dokáže rozdat pro své přátele, ale stejně tak umí být zlý a lstivý, pokud se hněvá. Dokáže perfektně maskovat své pocity, takže je mnohdy opravdu těžké je odhadnout. Také trápení si obvykle nechává pro sebe. Tendence srovnávat se se svým v hlavě vytvořeným ideálem jej mohou dovést k sebenenávisti, k sebeodříkání nebo naopak svou nenávist projektuje do druhých.

Milý Štíre, nebojíš se a umíš se bránit, pozor však na sklony k jízlivosti. Měl bys použít svůj jed jen v případě skutečného ohrožení.

Tvým úkolem je přerůst sám sebe - transformovat nižší energie do vyšších čaker. Sexuální a pudové síly lze využít primitivně - nebo také duchovně. Zneužívat ji nebo (moudře) využívat. Ovládni své stíny a otevři v sobě sílu šamana a mystika. Pak budeš otevírat témata, kterých se druzí bojí a které je nutno léčit.

Enkaustika, formát A4, celkový rozměr s rámem a paspartou: 30 x 40 cm

1 500,00 Kč