Střelec - přesvědčivě k cíli

Optimistické, výřečné znamení, které umí vždy povzbudit a rozveselit. Má svobodného ducha a nesnáší jakýkoliv druh omezování. Je přirozeně zvídavý a potřebuje stále něco nového objevovat. Někdy střílí od boku, tedy reaguje okamžitě, bez rozmyslu, a jeho přímočarost může druhé zraňovat, ačkoliv to nemyslí zle. Mívá cestovatelskou duši a pokud není možnost cestovat, potřebuje být alespoň neustále v pohybu.

Střelec vždy v něco nebo někoho věří, nejvíce však v sám sebe. Jeho nekritičnost k vlastní osobě a sklony k chlubivosti mu mohou přinášet potíže. Pakliže ale získá schopnost sebereflexe, přestává moralizovat a začne chápat, že každý máme jiné slabiny a jiné nástroje na boj s nimi. Součástí jeho vývoje je cesta oddělení materiální roviny od duchovní. Učí se nelpět na majetku a oceňovat více kvalitu než kvantitu.

Střelče, jsi bojovníkem proti zlu a nespravedlnosti. Je však na tobě, zda se budeš zaobírat výhradně těžkostmi života anebo najdeš důvěru v život a budeš předávat tuto myšlenku světu. Využívej dobře svého daru přesvědčivosti.

Enkaustika, formát A4, celkový rozměr s rámem a paspartou: 30 x 40 cm

1 500,00 Kč