Touha růst

Poslání obrazu:

Když máš touhu růst, nic tě nemůže zastavit. Každou událost vnímáš jako příležitost k posunu. Každou nepříjemnou emoci jako signál ke změně. Svět se před tebou otevírá, i když ostatní vidí zamčené dveře. Kde je touha růst, tam jsou možnosti. Kde je touha růst, tam je darem každá vteřina. Touha růst, jako ta rostlina.

Obraz nabádá k vnitřnímu růstu a přijetí života se vším všudy. Celkově harmonizuje.

1 500,00 Kč