Energetické obrazy

Obrazy s přesahem

Maluji pozoruhodnou technikou zvanou enkaustika, kdy mými malířskými náčiními nejsou štětec a barvy, ale enkaustická žehlička a speciální barevné vosky.

Tvořím výhradně v meditativním stavu a díky tomu obrazy získávají zvláštní náboj.

Mé obrazy mohou být harmonizační, léčivé, silové, motivační nebo malované na určité téma - například pro posílení sebedůvěry. Každý obraz má svou afirmaci, své jedinečné poslání.

Maluji také obrazy na míru, kdy si můžete sami vybrat energii či vlastnost, kterou potřebujete ve svém životě posílit.

Odkládám myšlenky jako těžký kabát a nemožné se stává skutečností.      Jako by mou ruku někdo vedl. Maluji a vnímám přesah mysli, která nemyslí. Mé obrazy jsou odrazem místa, kde se dějí zázraky. Jsou připomínkou toho, že klíč k tomuto místu má každý z nás.

Energetické karty

Motivace do kapsy

Energetické karty jsou reprodukcemi vybraných obrazů.

Jejich úkolem je nasměrovat nás na cestu obrácené pozornosti - tedy ne ven, ale dovnitř nás samých. Připomínají nám, že jsme vždy hodni lásky. Že strachu nemusíme uvěřit. Že se vždy vyplatí naslouchat sám sobě. A že dokážeme více než si myslíme. Energetické karty nás vrací zpátky do srdce. Zpátky ke své podstatě, kde je zdroj naší vnitřní síly.

Celkem 32 karet s afirmacemi v krabičce, která slouží také jako stojánek.