Energetické obrazy

Obrazy s přesahem

Maluji pozoruhodnou technikou zvanou enkaustika, kdy mými malířskými náčiními nejsou štětec a barvy, ale enkaustická žehlička a speciální barevné vosky.

Tvořím výhradně v meditativním stavu a díky tomu obrazy získávají zvláštní náboj.

Mé obrazy mohou být harmonizační, léčivé, silové, motivační nebo malované na určité téma - například pro posílení sebedůvěry. Každý obraz má svou afirmaci, své jedinečné poslání.

Maluji také obrazy na míru, kdy se na Vás přes fotografii naladím a nechám skrze sebe proudit tvořivost.

Odkládám myšlenky jako těžký kabát a nemožné se stává skutečností.      Jako by mou ruku někdo vedl. Maluji a vnímám přesah mysli, která nemyslí.      Mé obrazy jsou odrazem místa, kde se dějí zázraky. Jsou připomínkou toho, že klíč k tomuto místu má každý z nás.

Energetické karty

Motivace do kapsy

Energetické karty jsou reprodukcemi vybraných obrazů.

Jejich úkolem je nasměrovat nás na cestu obrácené pozornosti - tedy ne ven, ale dovnitř nás samých. Připomínají nám, že jsme vždy hodni lásky. Že strachu nemusíme uvěřit. Že se vždy vyplatí naslouchat sám sobě. A že dokážeme více než si myslíme. Energetické karty nás vrací zpátky do srdce. Zpátky ke své podstatě, kde je zdroj naší vnitřní síly.

Celkem 32 karet s afirmacemi v krabičce, která slouží také jako stojánek.