Emphatia

Tento obraz vyzývá k empatii i tam, kde to není zrovna jednoduché. Pamatuj, že zlo je výsledkem nevědomosti či bolesti. Obraz tě ponouká k tomu, abys otevřel své srdce, což přinese vyřešení mnohých potíží i tobě samé/mu.

Obraz pomáhá také rozvíjet dar naciťování se, kdy můžeš intuitivně vnímat nevyřčené informace o druhém člověku, lépe se na něj naladit, otevřít se bezpodmínečnému přijetí a vytvářet tak léčivé energetické pole.

Afirmace k obrazu:

Můžeme spolu bojovat nebo si pomáhat. Můžeme odsuzovat nebo se snažit chápat. Rozdělovat nebo spojovat. Uzavírat se vůči druhým anebo otevírat. Vnitřně se odpojit nebo napojit na druhé.To první je destruktivní. To druhé je léčivé. Buď změnou, kterou chceš vidět ve světě. Buď empatem.

Enkaustika, A4 formát, s rámem a paspartou celkem 30 x 40 cm.  Zaskleno.

1 500,00 Kč