Lůno

Tématem tohoto obrazu je projevení úcty k ženství a schopnosti ženy přivádět děti na svět.

Věděli jste, že pokud má žena možnost prožít přirozený porod a má v sobě důvěru, dostává se vlivem vyplavených hormonů do změněného stavu vědomí, při kterém vnímá porodní bolesti v jakémsi oparu? Aby si ale tento stav udržela a porod mohl proběhnout v klidu a bez komplikací, je nutné, aby do něj nebylo nijak zasahováno, aby měla rodička možnost soustředit se výhradně na sebe a ne na svět venku. Pokud tedy někdo nutí ženu přemýšlet, odpovídat na otázky, volit polohy, které jí nejsou příjemné, dochází k přerušení tohoto božského stavu a žena vnímá bolest při plném vědomí a zbytečně trpí, stahuje se a riziko komplikací se také zvyšuje.

Milé ženy, máte právo vzít si svá těla, své porody zpátky, neboť nepatří nikomu jinému než Vám!

Afirmace k tomuto obrazu zní:

Jsem žena. Jsem něha i síla. Důvěřuji svému tělu a dopřávám mu to nejlepší. Mé tělo patří pouze mně. Zasloužím si respekt a důvěru.


Enkaustika, A4 formát, s rámem a paspartou celkem 30 x 40 cm. Zaskleno.

1 500,00 Kč