Počátek

Stojíme na počátku nového věku.

Co však příští časy přinesou, závisí i na nás samotných - na tom, jak se k životu postavíme.

Zda přijmeme roli oběti nebo tvůrce.

Zda si budeme všímat jen toho negativního anebo vnímat i to pozitivní.

Zda budeme klouzat po povrchu anebo půjdeme do hloubky, či přímo k jádru věci.

Zda budeme očekávat, že nás někdo zachrání, anebo se "zachráníme" sami - tedy přijmeme zodpovědnost za svůj život.

To vše nám tento obraz připomíná.

Bez ohledu na okolnosti si každý z nás tvoří svůj vlastní svět. Z našich myšlenek vznikají pocity. Z našich pocitů postoje. Z postojů činy. A činy utváří náš život. Podívej se zpátky na počátek - do svých myšlenek. A dovol si vytvořit svět, ve kterém ti bude navzdory okolnostem dobře. 


Enkaustika, A4 formát, s rámem a paspartou celkem 30 x 40 cm. Zaskleno.

1 500,00 Kč