Propojeni

Novinka

Jsme propojeni.

Každý z nás je důležitým článkem celku.

Vše, co děláš pro své nejhlubší dobro, slouží nakonec všem.

Každou překážkou, kterou překonáš, inspiruješ druhé.

S každým vnitřním zraněním, které vyléčíš, přetínáš řetězec bolesti, který se předával po generace dále.

Žádný tvůj čin není příliš malý. Jen vždy nevidíš jeho důsledky. Nevidíš, jak se jeho účinky rozšiřují do svého okolí. Tvůj úsměv může někomu zlepšit den. Tvé slovo může dát někomu naději. Tvé tiché naslouchání může přinést člověku pocit přijetí.

Jsme propojeni.

A mocnější, než si jen myslíme.


Enkaustika, A4 formát, s rámem a paspartou celkem 30 x 40 cm. Zaskleno.

1 500,00 Kč