Úrovně vědomí

Obraz ÚROVNĚ VĚDOMÍ


Úroveň 1 (černá)

Věřím, že jsem pouze svým hmotným tělem. Díky pocitu oddělenosti vnímám svět jako místo, kde je potřeba bojovat o štěstí. Nechávám se ovládat okolnostmi, nevyužívám svou vnitřní sílu. Jsem jako spící orel (vidno v obraze vpravo dole).

Úroveň 2

Pochybuji o svém světě a kladu si metafyzické otázky. Tuším, že existuje i něco více než jen očím viditelný svět. Dějí se mi logikou nevysvětlitelné události.

Úroveň 3

Jsem hledající. Hledám informace a hltám nové poznatky. Hodně čtu nebo chodím na semináře. Již mnohé chápu, nedokážu ale ještě toto poznání promítnout do svého života. Poznávám svá omezení a programy, které mne blokují v odvaze jít cestou své duše.

Úroveň 4

Projevuji své duchovní poznání, mám potřebu rozdávat radost a lásku. Musím si dávat pozor na tzv. Spasitelský syndrom - potvrzování vlastní hodnoty skrze pomáhání druhým, a pomáhání za každou cenu. Tato fáze je fází "duchovní praxe".

Úroveň 5

Již nemám potřebu měnit svět, pochopil jsem, že abych jej změnil, musím změnit nejprve sám sebe. Hlídám své myšlenky a emoční stavy. Cítím vyrovnanost a hluboký vnitřní mír. Myšlenky nejsou zahlcující, dokáži se od nich odosobnit. Cítím samozřejmou lásku ke všemu živému.

Úroveň 6

Plně používám svůj šestý smysl, možná komunikuji s bytostmi z astrálního světa, možná mám otevřeny mimosmyslové schopnosti. Druzí o mne tvrdí, že má přítomnost léčí, ale také provokuje, především ty, kteří se ještě neprobudili. Své vědění nevnucuji, neboť vím, že pro přijetí nových poznatků je potřeba skutečný zájem.

Úroveň 7

Cítím nekonečnou přítomnost Boha. Všezahrnující láska mne odděluje od těla, které mne doposud blokovalo v absoltním Poznání. Jsem čirým vědomím (stav např. při zážitku blízkému smrti).


Obraz připomíná důležitost duchovního vývoje a respektování všech jeho úrovní - u sebe i u druhých.

Enkaustika, A4 formát, s rámem a paspartou celkem 38 x 48 cm. Zaskleno.

1 500,00 Kč