Úrovně vědomí

Úroveň 1 (černá)
Nevěřím v nic, co nevidím nebo si nemohu ohmatat. Věřím, že jsem pouze svým hmotným tělem. Díky pocitu oddělenosti vnímám svět jako místo, kde je potřeba bojovat o štěstí. Jsem tzv. spící orel (lze videt vpravo dole) - nevím o své síle.

Úroveň 2
Pochybuji o svém světě a kladu si metafyzické otázky. Tuším, že existuje i něco více než jen očím viditelný svět. Dějí se mi logikou nevysvětlitelné události.

Úroveň 3
Jsem hledající. Hledám informace a hltám nové poznatky. Hodně čtu nebo chodím na semináře. Již mnohé chápu, nedokážu ale ještě toto poznání promítnout do svého života. Poznávám svá omezení a programy, které mne blokují v odvaze jít cestou své duše.

Úroveň 4
Projevuji své duchovní poznání, mám potřebu rozdávat radost a lásku. Někteří lidé v této fázi uvíznou ve Spasitelském syndromu a mají potřebu pomáhat za každou cenu a vidět ve všem něco mystického. Každopádně je tato fáze fází "duchovní praxe".

Úroveň 5
Již nemám potřebu měnit svět, pochopil jsem, že abych jej změnil, musím změnit nejprve sám sebe. Hlídám své myšlenky a emoční stavy. Cítím vyrovnanost a hluboký vnitřní mír. Myšlenky nejsou zahlcující, dokáži se od nich odosobnit. Cítím samozřejmou lásku ke všemu živému.

Úroveň 6
Plně používám svůj šestý smysl, komunikuji s bytostmi z astrálního světa, využívám v případě potřeby svých mimosmyslových schopností. Obvykle jsou přítomny i léčitelské schopnosti. Dávám si pozor na to, do jaké úrovně svého poznání pustím ty, kteří ve mne vycítí vědoucího, neboť jsem si vědom rizika zneužití těmi, kteří ještě nejsou schopni s informacemi z vyšších sfér pracovat.

Úroveň 7
Cítím nekonečnou přítomnost Boha. Všezahrnující láska mne odděluje od těla, které mne doposud blokovalo v absoltním Poznání. Jsem čirým vědomím (stav např. při zážitku blízkému smrti).

Enkaustika, A4 formát, s rámem a paspartou celkem 30 x 40 cm.

1 500,00 Kč
Please select variants first